Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Hvilke elektroniske tjenester er inkludert i den forenklede ordningen

Elektroniske tjenester er definert i MVA-lovens § 1-3 (1) bokstav j). Definisjonen er basert på EUs merverdiavgiftsdirektiv (EU VAT Directive (2006/112/EU) og Rådets forordning (Council Implementing Regulation NO 282/2011 of 15 March 2011 article 7). Elektroniske kommunikasjonstjenester kommer også innunder den forenklede ordningen.

velg engelsk som språk for å få all juridisk informasjon.