Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Når og hvordan skal jeg betale

MVA skal rapporteres og betales kvartalsvis, frist for levering av oppgaver og betaling er 20 dager etter periodens utløp.

velg engelsk som språk for å få all juridisk informasjon.