Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Hvordan levere kvartalsrapport

Foretak som er registrert i VOEC må rapportere og betale MVA hvert kvartal. I kvartalsrapporten må du oppgi VOEC-nummeret, total omsetning og mva.

Slik leverer du en kvartalsrapport:

Når du klikker på boksen "Send en kvartalsvis oppgave" får du opp dette bildet:

Bilde 1 - Levere kvartalsrapport - RF-1292.PNG

Klikk "Start tjeneste"

På den første innloggingssiden, klikk "Gå videre til flere innloggingsmetoder".

Bilde 2 - Levere kvartalsrapport - RF-1292.PNG

Hvis siden er på engelsk kan du endre til norsk i nedtrekksmenyen øverst i høyre hjørne.

Klikk på "Innlogging uten fødselsnummer/D-nummer" nederst på siden.

Bilde 3 - Levere kvartalsrapport - RF-1292.PNG

Du blir da sendt til innloggingssiden for VOEC.

Fyll inn brukernavn og passord og klikk "Logg inn". Du kommer da til den riktige siden for innsending av din VOEC-oppgave (skjema RF-1292).

Bilde 4 - Levere kvartalsrapport - RF-1292.PNG

Har du påbegynte skjemaer vil de ligge i din innboks for videre behandling. Se steg 5, ellers går du til steg 6.

Dersom du får opp dette bildet etter at du har logget inn kan du:

 • åpne et nytt skjema, eller
 • åpne et eksisterende skjema (velg "Gå til innboks").

Bilde 5 - Levere kvartalsrapport - RF-1292.PNG

Du har nå kommet til skjema RF-1292 MVA på e-handel (VOEC) - Skattemelding.

Velg hovedmelding hvis du ikke tidligere har sendt inn en VOEC-melding for samme periode.

Velg tilleggsmelding hvis du skrev inn feil tall i din tidligere innsendte VOEC-melding. Tilleggsmeldingen kan ha en positiv eller negativ verdi og vil bli lagt til den tidligere innsendte hovedmeldingen. Den vil ikke erstatte den. Fyll inn beløpet i feltet "Salg av varer" eller "Salg av tjenester", ikke i korreksjonsfeltene.  

Salg av varer: du må legge inn grunnlaget for utgående merverdiavgift på salg av varer i feltet "Totalt salg (eks MVA)". MVA-feltet fylles automatisk ut med 25 prosent.

Korreksjon av tidligere skattemeldinger - varer: skriv inn eventuelle rettelser på tidligere innsendte meldinger knyttet til salg av varer. Alle kreditnotaer skal trekkes fra i perioden de er utstedt, ikke i den perioden leveransen ble gjort.

Salg av tjenester: du må legge inn grunnlaget for utgående merverdiavgift ved salg av fjernleverbare tjenester i "Totalt salg (eks MVA)" feltet. MVA-feltet fylles automatisk ut med 25 prosent.

Korreksjon av tidligere skattemeldinger - tjenester: skriv inn eventuelle rettelser på tidligere innsendte meldinger knyttet til salg av fjernleverbare tjenester. Alle kreditnotaer skal trekkes fra i perioden de er utstedt, ikke i den perioden leveransen ble gjort.

Ingenting å rapportere: for perioder hvor du ikke har hatt noe salg og ingen korrigeringer av tidligere perioder, kan du merke av i denne ruten.

Merknader: hvis den totale skyldige merverdiavgiften er et negativt beløp, vennligst gi oss en forklaring. Om nødvendig vil skattekontoret be deg om å fremlegge dokumentasjon. Informer oss også om selskapets bankinformasjon (banknavn, IBAN og SWIFT) for eventuelle tilbakebetalinger.

Når du har fylt ut skjemaet, klikk på "Kontroller skjema".

Hvis du har fylt ut alt riktig vil denne boksen vises:

Bilde 7 - Levere kvartalsrapport - RF-1292.PNG

Klikk "Lukk". Deretter klikker du på "Videre til signering".

Det siste steget er signering og innsending. Klikk "Signer og send inn".

Bilde 8 - Levere kvartalsrapport - RF-1292.png

Bekreftelsen vil se slik ut:

Bilde 9 - Levere kvartalsrapport - RF-1292.PNG

Du vil også få en mail med bekreftelse i Altinn.

Vennligst bruk ditt VOEC-nummer som betalingsreferanse når du overfører innrapportert MVA-beløp. Virksomheten må betale alle bankgebyrer.

Se video: Levere kvartalsrapport

Videoen viser steg for steg hvordan du leverer kvartalsrapport.

MVA skal rapporteres og betales hvert kvartal. Meldinger må være sendt inn og betalinger foretatt 20 dager etter periodens slutt. Hver oppgave dekker et kvartal som starter 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Du som leverandør må sende en MVA-melding i det forenklede registreringssystemet som inneholder:

 • VOEC-nummer
 • beregningsgrunnlaget og
 • beregnet MVA

Beløpet, rapportert og betalt, skal avrundes til nærmeste hele krone. Vær oppmerksom på at beløpet vi mottar, ikke skal avvike fra det rapporterte beløpet på grunn av bankgebyrer.

Betalingsinformasjon:

 • Mottaker:
  Merverdiavgift, avd. Regnskap
  Postboks 38
  4891 Grimstad
  Norge

 • Bank:
  DNB Bank ASA
  SWIFT/BIC: DNBANOKK
  IBAN: NO5876940518888

Vennligst husk å merke betalingen med VOEC-nummeret ditt.