Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Avgift på sjokolade- og sukkervarer

Avgift på sjokolade- og sukkervarer er avviklet fra 1. januar 2021.

Det har tidligere vært avgift på sjokolade- og sukkervarer som blir innført til Norge eller produsert i Norge. Det var også avgift på sjokolade- og sukkervarer som ikke er tilsatt sukker eller søtningsmiddel.

Virksomheter registrert som avgiftspliktige for denne avgiften hadde siste rapporteringsfrist 18. januar 2021.

Refusjon

Det kan nå søkes refusjon for innbetalt avgift på sjokolade- og sukkervarer som returneres til virksomheter som var registrert for avgiften per 31. desember 2020.

Ordningen bygger på de eksisterende reglene for registrerte virksomheters adgang til fradrag av avgift i skattemeldingen når varer returneres til godkjent lokale. Dette vil si at returvarene skal være tilgangsført lagerbeholdningen innen to år fra faktureringsdato. Det skal også utstedes kreditnota for vare- og avgiftsbeløp.

Virksomheten må ha fått tilbakeført faktisk og juridisk rådighet over varene. Dersom fysisk tilbakeføring er upraktisk gjelder reglene om destruksjon/tilintetgjøring eller levering av varene for utdeling på veldedig grunnlag.

Søknad om refusjon sendes skattekontoret innen 31. desember 2021. Dere må søke refusjon som ikke-avgiftspliktig virksomhet.

Satser