Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Formater og tekniske spesifikasjoner

Ved innsending av land-for-land opplysninger som filvedlegg via Altinn, skal filen være i XML-format, og i henhold til spesifikasjonene bestemt av OECD.

Format og brukerveiledning for utveksling av land-for-land rapporter (engelsk)

OECD har publisert en brukerveiledning for hvordan XML-filene skal lages, og hvilke felter som kan benyttes. Det vil også fremkomme hvilke felter som er obligatoriske, og eventuelle begrensninger i feltene. Du kan også laste ned XML-filen OECD har utarbeidet.

Eksempelfil

Vi har publisert en eksempelfil som kan forenkle arbeide med å lage XML-filer.

Kort om XML og noen tips for hvordan lage filer

XML (Extensible Markup Language) er et verktøy for deling av strukturerte data mellom informasjonssystemer, særlig over internett. For å lage XML-filer av god kvalitet, har vi erfart at det vil kunne være nødvendig å få bistand fra teknisk personell i IT-avdelingen eller eksterne systemleverandører. Vi har på bakgrunn av dette laget en kort rettledning som kan være til hjelp for teknisk personell i arbeidet med å lage XML-filer:

  • Det kan være tidsbesparende å ta utgangspunkt i en eksempelfil, før man lager XML-filen
  • Gjør en vurdering av hvilke opplysninger som skal inn i XML-filen, da det er ikke alle felter som er obligatoriske. Faglig rettledning kan være til hjelp i dette arbeidet. Det fremkommer også av OECD sin brukerveiledning hvilke felter som er påkrevd.
  • Tilbakemeldingen på innsendingene kommer i Min Meldingsboks i Altinn basert på innsendt XML-fil. Dersom innsendt XML-fil avvises, vil kun den første feilen presenteres i tilbakemeldingen. Det kan derfor være tidsbesparende å validere XML-filen på egenhånd i egnet verktøy, før man sender denne inn via Altinn.
  • Test XML-filen først ved å sende den inn i vårt testmiljø. Husk å bruk riktige koder i testfiler. MessageTypeIndic skal være CBC401=This message contains new information. (Dette gjelder også for eventuelle endringer). DocTypeIndic skal være OECD11=New Test Data (siden det er testinnsending). Les mer på denne siden for påmelding til test.

 

Vedlegg

Teknisk rettledning for utfylling av XML-vedlegg til RF-1352.pdf