Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

NOKUS - norsk-kontrollert utenlandsk selskap

Norske privatpersoner og selskaper som alene eller sammen med andre norske skattebetalere eier eller kontrollerer minst halvparten av et utenlandsk selskap, som er hjemmehørende i et lavskatteland, skal skattlegges for sin andel av det utenlandske selskapets overskudd.

Reglene gjelder utenlandske selskaper som tilsvarer aksjeselskaper o.l., i tillegg til en del formuer som forvaltes i utlandet, typisk truster. Skattlegging skal skje selv om det ikke har vært utdelinger fra det utenlandske selskapet til norske skattebetalere.

Unntak fra NOKUS-beskatning kan være aktuelt der hvor det foreligger en skatteavtale, eller hvis selskapet er hjemmehørende i et EØS-land.

Dette må du gjøre

Både privatpersoner og selskaper har i fellesskap plikt til å levere minimum følgende skjemaer for det(/n) utenlandske selskapet/enheten:

I tillegg skal hver enkelt privatperson og selskap levere RF-1246 Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS.

Levering skal skje i Altinn. Nye NOKUS må tildeles et registreringsnummer før levering i Altinn. Dette fås ved e-post til [email protected]. Oppgi følgende informasjon:

  • Selskapets navn
  • Formålet med selskapet
  • Stiftelsesdato
  • Norsk adresse
  • NOKUS-land
  • Norsk representant som skal ha tilgang i Altinn (navn med personnummer og/eller norsk selskap med organisasjonsnummer)

Alle NOKUS behandles ved storbedriftsavdelingen i Moss. Eventuelle spørsmål kan rettes til [email protected].

Vedlegg