Tal og trender frå petroleumssektoren

Rapporten "Petroleumssektoren og petroleumsskatten i tall og trender" gjer ei analyse av blant anna verknaden petroleumsverksemda hev på norsk økonomi.

Rapporten "Petroleumssektoren og petroleumsskatten i tall og trender" gjer ei analyse av blant anna verknaden petroleumsverksemda hev på norsk økonomi.

footer/desktop/standard