Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Utenlandske selskaper med deltakerfastsetting (USDF)

Norske deltakere i utenlandske selskaper med deltakerfastsetting - USDF, dvs. utenlandske ANS, KS, mv., er skattepliktige i Norge for det forholdsmessige resultatet som faller på de norske deltakerne etter deres eierandeler i det utenlandske selskapet.

Plikten til å levere selskapsmelding RF-1215 og deltakermelding RF-1233 påhviler de norske deltakerne i fellesskap, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-9-2 (1).

Levering skal skje elektronisk i Altinn. Alle USDF behandles ved avdeling storbedrift i Moss, og eventuelle spørsmål kan rettes til [email protected].

Informasjonsbrev

Se informasjonsbrev om regelverket ved investeringer i USDF (PDF)