Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Tilleggsforskudd

Hvis du ser at du får restskatt, kan du vurdere å betale inn tilleggsforskudd. Da slipper du å betale rentetillegg på restskatten.


Du får restskatt når beregnet skatt overstiger forskuddstrekk og forskuddsskatt. Restskatten må du betale innen tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut.

Restskatt på over kr 1 000 blir delt i to terminer. Fristen for andre terminen er fem uker etter første forfall. Restskatt som er mindre enn kr 100 skal ikke betales.

For å unngå rentetillegg på restskatt, kan du som næringsdrivende betale tilleggsforskudd innen 31. mai. Hvis den 31. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Hvordan betaler jeg inn tilleggsforskudd?

Bruk opplysningene om kid-nummer og kontonummer som du fikk sammen med skattemeldingen. Som næringsdrivende har du frist til 31. mai med å betale tilleggsforskudd.