Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skattemelding for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Skattemeldingen med alle skjema/vedlegg må leveres elektronisk innen 31. mai.

Foretaket har plikt til å sende skattemelding og næringsoppgave til norske skattemyndigheter for filialen, eventuelt for hele foretaket dersom dette er skattemessig hjemmehørende i Norge.

Pliktige skjema som alltid skal leveres er:

Dersom foretaket har avskrivninger skal det i tillegg leveres:

Dersom foretaket har lønnskostnader skal det i tillegg leveres:

  • Næringsdrivande kan søkje om utsetjing innan 31. mai for levering av skattemeldinga.
  • Søkjer du utsetjing som næringsdrivande er ny utsatt frist 20. august. Det vil ikke bli gitt utsetjing utover 20. august.
  • Dersom skattemeldinga blir levert etter fristen, må du leggje ved en forklaring på kvifor den leverast etter fristen.
  • Ektefeller til næringsdrivande, som sjølv ikkje er næringsdrivande, treng ikkje å søke om utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsette frist som den næringsdrivande har fått godkjend.

Hvis du ikke leverer innen fristen kan du få tvangsmulkt.