Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Vi fornyer skattemeldingen

Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. Dette skjer gradvis de kommende årene.

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) får den nye skattemeldingen for inntektsåret 2021 i 2022. Deretter følger de ulike selskapstypene i 2023 og 2024.

I likhet med skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister, skal alle skjemaer fjernes og erstattes med temaområder. Den nye løsningen skal redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger.

Du som næringsdrivende får hjelp og veiledning uansett om du leverer skattemeldingen i nytt eller gammelt format.

Se flere detaljer om den nye skattemeldingen

 

I 2022 skal de aller fleste næringsdrivende sende inn skattemeldingen på et såkalt standardisert digitalt format. Dette skal forenkle innsending av skatteopplysninger.

Forstå hva dette betyr for din virksomhet