Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Ikke mottatt skattemelding for næringsdrivende?

I noen tilfeller kan du levere skattemelding for lønnstakere og pensjonister hvis du mottar denne. Startet du næringsvirksomhet i løpet av året kan du gå inn og endre skattemelding. 

Må du levere?

Leverer du elektronisk og driver næringsvirksomhet, skal du levere skattemelding for næringsdrivende. Noen mottar skattemelding for lønnstakere og pensjonister med forhåndsutfylt personinntekt i post 1.6.2 og næringsinntekt i post 2.7.6.

Har du ikke andre næringsinntekter eller kostnader knyttet til næringen, trenger du ikke å bytte til skattemelding for næringsdrivende.

Har du annen personinntekt og næringsinntekt enn beløpene som er forhåndsutfylt i post 1.6.2 og 2.7.6, bytter du skattemelding og stryker de forhåndsutfylte beløpene i post 1.6.2 og 2.7.

Startet du næringsvirksomhet i løpet av året?

Dersom du har startet næringsvirksomhet i løpet av året, og ikke har mottatt skattemelding for næringsdrivende, men har fått tilsendt skattemelding for lønnstakere og pensjonister gjør du slik: 

  1. Se Hva slags rapportering skal jeg velge?
  2. Du logger deg inn på Altinn. Du ser da at "Skattemelding for lønnstakere og pensjonister" ligger klar i "Min meldingsboks" – "Til min behandling".
  3. Under menyvalget "Skjema og tjenester" henter du RF-1030 "Skattemelding for næringsdrivende". Når du åpner skattemeldingen for næringsdrivende, får du spørsmål om hvilken for næringsoppgave du vil levere sammen med skattemeldingen, eller om du heller ønsker å benytte Næringsrapport skatt, som er en ny og enklere leveringsform for næringsdrivende med enkle skatteforhold.

Du vil se at din skattemelding for næringsdrivende er forhåndsutfylt med de samme beløpene som i den tilsendte skattemelding for lønnstakere og pensjonister.

Som næringsdrivende kan du ha behov for Starthjelp for næringsdrivende.