Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Opprette skattetrekkskonto - utenlandsk aksjeselskap

Selskaper med ansatte som driver virksomhet i Norge, må som hovedregel ha en skattetrekkskonto. Alle arbeidsgivere skal ha skattetrekkskonto i norsk bank eller i en norsk avdeling av en utenlandsk bank. Har ikke selskapet ditt skattetrekkskonto, må selskapet ha en bankgaranti som dekker skattetrekket.

Skattekortet viser hvilket beløp du som arbeidsgiver skal trekke i den ansattes lønn. Utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge skal ha skattekort for utenlandske arbeidstakere.

Arbeidsgivers ansvar

Som arbeidsgiver skal du foreta forskuddstrekk etter gjeldende tabell eller satser ved hver lønnsutbetaling, uavhengig av skatteplikt. Forskuddstrekket skal du sette inn på skattetrekkskontoen den første hverdagen etter lønnsutbetalingen. Dersom saldoen på skattetrekkskontoen er så høy at den til enhver tid dekker det løpende trekkansvaret, er det ikke nødvendig med løpende overføringer til kontoen.

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for at forskuddstrekket blir trukket og innbetalt, og selskapet kan gjøres økonomisk ansvarlig dersom trekket ikke blir gjort. Plikter og ansvar etter skattebetalingsloven kan også bli gjort gjeldende overfor selskapets oppdragsgiver i Norge. Ved arbeidsutleie har både oppdragsgiver og oppdragstaker arbeidsgiverplikter etter skattebetalingsloven. Solidaransvaret gjør at skattemyndighetene kan forholde seg til både oppdragsgiver og oppdragstaker ved innkreving.

Enkeltpersonforetak – ENK

Hvis enkeltpersonforetaket har ansatte, gjelder de samme reglene.