Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Betale og endre forskuddsskatt - utenlandsk aksjeselskap

Utenlandske selskaper som driver skattepliktig virksomhet i Norge, skal betale forskuddsskatt av forventet overskudd. Forskuddsskatten betales i to like terminer (15. februar og 15. april), i året etter inntektsåret.

Det er skattekontoret som foretar beregningen for hvor mye skatt som betales, og beregningen er gjort med bakgrunn i forrige års overskudd.

Nye selskaper må selv oppgi forventet resultat på skjema RF-1097.

Selskapene mottar forskuddsskatteseddelen i januar. Forskuddsskatteseddelen sendes elektronisk. Varsel om forskuddsskatteseddel sendes på e-post til adressen som er registrert under selskapets kontaktinformasjon i Altinn.

Betalingen skal gjøres til:

Skattedirektoratet – Skatteinnkreving utland 
Postboks 9200 Grønland
NO-0134 Oslo
Norge.

Kontonr.: 6345 06 23123

IBAN-nr.: NO33 6345 06 23123

Swiftadr.: NDEANOKK

Bankforbindelse:
Nordea Bank Norge ASA, Cash Management, Postboks 1166 Sentrum, NO-0107 Oslo, Norge

Det er viktig at betalingen er tydelig merket. Dersom du har spørsmål om betaling, kan du kontakte Skatteetaten på e-post [email protected], telefon + 47 51 86 89 00, fra utlandet + 47 22 07 70 00.


Les mer om forskuddsskatt for selskap