Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Registrer deg i Merverdiavgiftsregisteret

Alle næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning over en viss størrelse har plikt til å søke om registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Utenlandske næringsdrivende som har avgiftspliktig omsetning i Norge, må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret etter de samme reglene som norske virksomheter.

Du har ikke rett til å fakturere med merverdiavgift eller føre fradrag for merverdiavgift på noe du kjøper før bedriften din er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Beløpsgrense og fakturering

Beløpsgrensen for bedrifter er 50 000 kroner. Alle bedrifter som har omsatt for mer enn dette de siste 12 månedene, må søke om registrering. Sammen med søknaden legger du ved kopi av alle utgående fakturaer fra du startet opp til du kom over beløpsgrensen på 50 000 kroner. Først etter at du er blitt registrert i Merverdiavgiftsregisteret har du rett til å fakturere med merverdiavgift. Da må du også etterfakturere avgift på den fakturaen som førte til at du gikk over beløpsgrensen, og eventuelle senere fakturaer.

Det kan ta noen uker før registreringen i Merverdiavgiftsregisteret er gjennomført. 

Når bedriften din er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, må du:

  • kreve inn merverdiavgift på vegne av staten
  • beregne hvor mye mva du skal betale når du importerer varer for virksomheten
  • rapportere til Skatteetaten hvor mye merverdiavgift du har betalt og krevd inn. Rapporteringen skal basere seg på et oppdatert regnskap.
  • betale forskjellen mellom den merverdiavgiften du tar inn på dine salg (utgående merverdiavgift) og den merverdiavgiften du betaler for innkjøpene dine (inngående merverdiavgift)

Slik søker du om å bli registrert

For å bli registrert i Merverdiavgiftsregisteret, må du sende inn skjemaet
Samordnet registermelding i Altinn
.

Søknad på papir

Hvis du mangler norsk fødselsnummer eller D-nummer, har du ikke tilgang til Altinn. Da må du sende inn skjemaet Samordnet registermelding del 1 på papir. Det behandles av Brønnøysundregistrene, som tildeler organisasjonsnummer. Når du passerer beløpsgrensen på 50 000 kroner, må du fylle ut Samordnet registermelding del 2 for å registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret.

Papirskjema finner du hos Brønnøysundregistrene.

Næringsdrivende som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge, skal registreres med representant. Representanten må ha hjemsted eller forretningsadresse i Norge, og har sammen med deg ansvar for å levere inn mva-meldingen og betale skyldig merverdiavgift (såkalt solidaransvar). Du må selv finne en representant.

Plikten til å registrere seg med representant gjelder ikke hvis du er hjemmehørende i en av de følgende EØS-statene: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italia, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia, Ungarn og Østerrike.

Når du ikke lenger har avgiftspliktig virksomhet i Norge, skal du sende inn opphørsmelding slik at du blir slettet fra Merverdiavgiftsregisteret.

Så lenge du står registrert i Merverdiavgiftsregisteret, må du sende inn mva-melding. Det er derfor viktig at du sender inn opphørsmelding med en gang virksomheten din opphører i Norge. Husk å levere alle mva-meldingene dine, selv om du ikke har hatt omsetning i terminen.

For å bli slettet fra Merverdiavgiftsregisteret, må du sende inn skjemaet Samordnet registermelding elektronisk.

I Skatteetaten kommuniserer vi elektronisk med våre brukere. Det er mange fordeler med å bli elektronisk bruker.

Slik blir du elektronisk bruker