Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Presse, forskning og rapporter

Presse
Se vårt presserom for bestilling av opplysninger fra Skatteetaten til bruk i journalistisk arbeid.

Forskning
Informasjon om opplysninger fra Skatteetaten til bruk i forskning, vilkår for behandling og bruk, og hvordan du går frem for å søke om tilgang.

Analyse og rapporter
Statistikker, rapporter og analyser fra Skatteetatens myndighetsområder og registre.

Opplysninger om deg selv

Du har rett til å se hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Les mer om hva du kan få innsyn i og hvordan du skal gå frem for å få innsyn.

Viktig informasjon

Dersom du ikke finner det du leter etter kan du kontakte oss.