Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skattemelding for næringsdrivende

Næringsdrivende må levere skattemeldingen elektronisk innen 31. mai.

Slik leverer du

Velg organisasjonsform:

Enkeltpersonforetak

Aksjeselskap (AS)

Selskap med deltakerfastsetting (SDF)

Andre organisasjonsformer

Hjelp til skattemeldingen for næringsdrivende

Regnskapsfører/revisor har fylt ut skattemeldingen

Dele ektefellers inntekt fra felles virksomhet

Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet i fjor må likevel levere skattemelding. Det er ikke leveringsfritak for næringsdrivende.

Leverer du elektronisk og driver næringsvirksomhet, skal du levere skattemelding for næringsdrivende. Noen mottar skattemelding for lønnstakere og pensjonister. Finn ut hva du da må gjøre