Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skattemelding for næringsdrivende

Næringsdrivende må levere skattemeldingen elektronisk innen 31. mai.

Slik leverer du

Velg organisasjonsform:

Enkeltpersonforetak

Aksjeselskap (AS)

Selskap med deltakerfastsetting (SDF)

Andre organisasjonsformer

Hjelp til skattemeldingen for næringsdrivende

Regnskapsfører/revisor har fylt ut skattemeldingen

Dele ektefellers inntekt fra felles virksomhet

Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet i fjor må likevel levere skattemelding. Det er ikke leveringsfritak for næringsdrivende.

Leverer du elektronisk og driver næringsvirksomhet, skal du levere skattemelding for næringsdrivende. Noen mottar skattemelding for lønnstakere og pensjonister. Finn ut hva du da må gjøre

  • Næringsdrivende kan søke om 30 dagers utsettelse. Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.
  • Regnskapsfører og revisor kan søke om en måneds utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen. Søknaden må gjelde navngitte skattytere. Søk om utsettelse på vegne av klienter.
  • Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget. 
Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 30. juni. Leveres skattemeldingen etter fristens utløp, må det legges ved begrunnelse for den sene leveringen.

Hvis du ikke leverer kan du få tvangsmulkt.

footer/desktop/standard