Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Bestill tid

Du må bestille tid hvis du skal møte opp på skattekontoret eller Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Det settes av 15 minutter for hver avtale.

Det er ikke alle skattekontorer som kan hjelpe deg med alt. For å vite hvilket kontor du bør bestille time hos, må du svare på noen raske spørsmål:

Må du møte opp på eit skattekontor?

Du må møte opp på eit skattekontor som utfører ID-kontroll eller Servicesenter for utanlandske arbeidstakarar, dersom du skal

  • melde innflytting til Noreg
  • søkje om skattekort og du ikkje har et gyldig d-nummer

Skal du stadfeste farskap, kan du møte opp på eit kva som helst skattekontor.

For alle andre saker er chat, telefon 800 80 000 og Facebook den raskaste måten å få tak i oss på.

Endre eller avbestille tid

Du kan endre eller avbestille ved å logge inn med telefonnummeret og referansenummeret ditt. Referansenummeret finn du i tekstmeldinga du fekk då du bestilte.