Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skatteoppkrever for Svalbard

Åpningstider

Mandag - fredag 09:00 - 14:30

Her finner du oss

Besøksadresse: Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger

Laster...

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 51 86 89 00

Postadresse:

Skatteoppkrever for Svalbard
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Telefaks: +47 51 91 73 01

Kontonummer for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Bankkonto nr

63450621007

IBAN nr

NO3263450621007

BIC nr

NDEANOKK

 

Trenger du KID-nummer?