Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skatteoppkrever for kildeskatt på pensjon

Åpningstider

Mandag - fredag 09:00 - 14:30

Her finner du oss

Besøksadresse: Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger, Norge

Laster...

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 51 86 89 00

Postadresse: 

Skatteoppkrever for kildeskatt pensjon
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Telefaks: +47 51 91 73 01

Kontonummer for innbetaling av kildeskatt

Bank kontonummer

63450624359

IBAN nummer

NO2963450624359

BIC

NDEANOKK

Trenger du KID-nummer?