Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skatteoppkrever utland, Internasjonal bistand

Åpningstider

Mandag - fredag 09:00 - 14:30

Her finner du oss

Besøksadresse: Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger, Norge

Laster...

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 51 86 89 00

Postadresse: 

Skatteoppkrever utland, Internasjonal bistand
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Telefaks: +47 51 91 73 01

Informasjon om innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Bank kontonummer

63450623905

IBAN nummer

NO6563450623905

BIC

NDEANOKK

Bank

Nordea Bank Norge ASA
Postboks 1166 sentrum, 0107 Oslo, Norge

 

Trenger du KID-nummer?