Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Presse, forskning og rapporter

Presse
Se vårt presserom for bestilling av opplysninger fra Skatteetaten til bruk i journalistisk arbeid.

Forskning
Informasjon om opplysninger fra Skatteetaten til bruk i forskning, vilkår for behandling og bruk, og hvordan du går frem for å søke om tilgang.

Analyse og rapporter
Statistikker, rapporter og analyser fra Skatteetatens myndighetsområder og registre.

Bruke opplysninger fra Skatteetaten

Skatteetaten tilbyr tjenester som kan benyttes av virksomheter for tilgang til opplysninger fra Skatteetaten. Vi jobber fortløpende med å gjøre flere opplysninger tilgjengelig gjennom delingstjenestene våre.

Se hvilke opplysninger vi kan gi tilgang til