Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Se mine personopplysninger

Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg. Du har rett til å vite hva de brukes til, hvor de er hentet fra og hvem de utleveres til. 

Det finnes flere unntak fra innsynsretten. For eksempel gis du ikke innsyn i opplysninger som kan avsløre kontroll eller kontrollmetodikk og det utleveres ikke taushetsbelagte opplysninger om andre.

Opplysninger du selv kan logge inn for å se

 

Skatteforhold

Her finner du:

 • Skattekort - hva arbeidsgiver trekker deg i lønn 
 • Skattemelding - samlet oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld
 • Skatteoppgjøret - resultatet av en ferdig behandlet skattemelding hvor du får vite om det blir penger tilbake eller du må betale tilbake penger (restskatt)
 • Tilganger - du kan gi andre tilgang til å se eller endre i skatteforholdene dine

Arbeidsgivere

Her finner du:

 • Hvilke arbeidsgivere som har hentet ditt skattekort

Inntekter og arbeidsforhold

Her finner du:

 • Hvilke opplysninger arbeidsgiveren din har sendt oss

Personopplysninger som er registrert på deg

Her finner du:

 • Navn
 • Fødselsnummer
 • Bostedsadresse
 • Eventuell postadresse (oppholdsadresse om du har d-nummer)
 • Eventuelt om du har registrert kompetanse på samisk språk

Krav og betalinger

Her finner du:

 • alle inn- og utbetalinger mellom deg og skattemyndighetene
 • alle krav som er under fire år gamle, samt eldre krav dersom de fortsatt ikke er betalt
 • betalingsdetaljer for krav og inn- og utbetalinger

Opplysninger du kan be om å få se

Du har rett til å få en kopi av alle personopplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til for eksempel å få vite hva opplysningene brukes til, hvor de er hentet fra og hvem de utleveres til. Dersom det er spesielle områder/opplysninger eller årstall du ønsker innsyn i, som du ikke finner i noen av løsningene du kan logge deg inn i selv, ber vi deg spesifisere hva du ønsker opplysninger om, og sende oss en forespørsel. 

Slik kan du be om å få se personopplysninger om deg selv

Når vi gir innsyn i egne personopplysninger, må vi være helt sikre på at vi gir opplysningene til rett person. Du må derfor enten:

 • logge deg inn og sende en forespørsel om hva du ønsker opplysninger om, eller
 • sende et brev til oss og skriv hva du ønsker opplysninger om: Skatteetaten, Postboks 3200, Grønland 0134 OSLO, eller
 • møte opp på et skattekontorHusk å ha med legitimasjon

Svar fra oss får du enten i din innboks i Altinn eller til din folkeregistrerte postadresse, dersom du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon.

Behandlingstid

Fristen for å besvare en forespørsel etter personopplysningsloven er 1 måned, men denne kan i noen tilfelle utsettes i ytterligere 2 måneder. Dersom det er nødvendig å utsette fristen vil vi gi deg beskjed.