Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Fakturaadresse

Skatteetaten bruker elektronisk fakturabehandling for alle inngående faktura.

Leverandører som sender elektronisk faktura må alltid bruke Skatteetatens organisasjonsnummer 974761076 (hovednummer).

Papirfaktura

Skatteetatens fakturaadresse er:

Skatteetaten
Fakturamottak DFØ
Postboks 4731
7468 TRONDHEIM

Merk fakturaen med bestillerreferanse.

footer/desktop/standard