Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Dette jobber vi med

Skatteetatens oppdrag er å sikre et finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg når det gjelder innbetaling av skatter og avgifter. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig.

Folk i Norge i dag ser hva ny teknologi gir av muligheter for enkle og brukervennlige tjenester. Dermed øker forventningene til oss. Felles for prosjektene vi jobber med er målet om å utvikle og fornye våre tjenester slik at det er lett å gjøre rett.

Her er noen eksempler på hva vi får til:

Kompensasjonsordningen

Fikk på plass omfattende kompensasjonsordning på rekordtid

På kun tre uker leverte Skatteetaten et IT-prosjekt som normalt ville tatt seks måneder. Nærmest umulig, mener de som har jobbet med å utvikle den nye løsningen.

Slik lagde vi kompensasjonsordningen på rekordtid

Modernisering av Folkeregisteret

Fra dager til sekunder

I over fire år har Skatteetaten jobbet med modernisering av Folkeregisteret. Når det nye registeret åpner for fullt i 2020 er det basert på hendelsesorientert mikrotjenestearkitektur bygget i java. Det gir et moderne og innovativt folkeregister som verden tidligere ikke har sett maken til.

Slik moderniserer vi Folkeregisteret

Ny skattemelding

Utvikler for å hjelpe brukerne

I 2020 leverte Skatteetaten en helt ny skattemelding til store deler av befolkningen. Med brukeren i sentrum har IT-utviklere og andre jobbet for at den nye skattemeldingen skal være enklere å forstå og mer effektiv å sjekke.

Slik lager vi ny skattemelding

Vil du være med?

Søk jobb i et av landets ledende IT-miljøer: