Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Betale engangsavgift og vrakpantavgift

Her kan du logge inn og søke opp kjøretøyet, og få beregnet hvor mye du må betale i engangsavgift og vrakpantavgift.

Når du har gjort dette kan du enten betale direkte her eller i nettbanken din.

Denne betalingstjenesten gjelder kun for kjøretøy som aldri har vært registrert i Norge tidligere. Har du for eksempel et kjøretøy som skal gjeninnføres til landet, må du kontakte oss.

Viktig informasjon

Sjekk Statens vegvesen sine nettsider for oppdatert informasjon om tjenestetilbudet på trafikkstasjonene.

Det er ikke mulig å benytte kredittkort i vår betalingsløsning ennå. Vi jobber med å få på plass dette.

Når du logger inn og betaler engangsavgiften vil du regnes som melder av kjøretøyet. Det vil si at du det er du som er avgiftspliktig for engangsavgiften.

For brukere av Autosys Kjøretøy Bransjeløsning

Hvis du er bruker av Autosys Bransjeløsning og har behov for å benytte deg av betalingsløsningen, anbefaler vi at du logger deg inn via Autosys Bransjeløsning. Les mer her: Brukerveiledning for Skatteetatens betalingsløsning via Autosys Kjøretøy Bransjeløsning (PDF)

Sjekk tidligere betalt engangsavgift eller omregistreringsavgift

Du kan se tidligere betalt engangsavgift/omregistreringsavgift og laste ned kvittering (avstemmingsrapport).

Vær oppmerksom på at du ikke vil finne kvitteringer for avgifter du har betalt i bank/nettbank. Du finner kun betalinger som er utført i vår betalingsløsning og betalt med VISA eller Bankaxess.

Logg inn:

Se tidligere betalte engangsavgifter eller omregistreringsavgifter