Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Vrakpantavgift

Vrakpantavgiften er en del av engangsavgiften. 

Vrakpantavgiften er 2 400 kroner for person-, vare- og campingbil.

Vrakpantavgiften utvides fra 2019

Fra og med 1. januar 2019 er det også vraktpantavgift for mopeder, motorsykler, campingvogner og lastebiler.

Satser for vrakpantavgift for 2019:

  • Person-, vare- og campingbil - 2 400 kroner
  • Mopeder og motorsykler - 500 kroner
  • Campingvogner - 3 000 kroner
  • Lastebiler - 5 000 kroner

Hva betyr det for deg som melder kjøretøy til registrering?

Noen av de som melder kjøretøy til registrering må endre noen av sine rutiner. 

Dere påvirkes ikke av endringen.

Dere betaler som før via Skatteetatens betalingsløsning for engangsavgift.

Dere vil i praksis ikke bli berørt av denne endringen og kan fortsette som før.

Dere kan bli berørt av denne endringen.

Hvis dere bruker Autoreg og ikke er registrert med kreditt for engangsavgiften, må dere benytte Skatteetatens betalingsløsning for engangsavgift for å forhåndsbetale vrakpantavgift på kjøretøy som tidligere var avgiftsfrie og gjennomføre registreringen på deres lokale trafikkstasjon. Dette må dere gjøre frem til det eventuelt er søkt om og innvilget kreditt for engangsavgiften.

Hvorfor utvides vrakpantavgiften?

Stortinget har i budsjettet for 2019 vedtatt at vrakpantavgiften skal utvides.

Utvidelsen kommer som en følge av at Stortinget i behandlingen av statsbudsjettet for 2017 vedtok å innføre tilskudd til vraking av mopeder, motorsykler, lastebiler, bobiler og campingvogner. Ved denne utvidelsen av vrakpantordningen ble det ikke gjort tilsvarende endringer i vrakpantavgiften.

Nå utvides vraktpantavgiften for å styrke sammenhengen mellom vrakpantavgiften og utbetaling av vrakpant.