Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Hva er engangsavgiften?

Engangsavgiften beregnes ut fra kjøretøyets avgiftsgruppe, egenvekt, CO2-utslipp, NOx-utslipp og slagvolum. For noen kjøretøy inngår også motoreffekt.

Engangsavgift betales når du har fått bilen godkjent hos Statens vegvesen. Når du importerer en bruktbil kan du få reduksjon i engangsavgiften. Helt avgiftsfrie kjøretøy, for eksempel mopeder, elektriske motorsykler og traktorer kan registreres direkte hos Statens vegvesen.

Fra og med 1. juli 2018, ble det innført en ny metode for beregning av vektfradrag på ladbare hybrider.

Elektrisk rekkevidde er nå en faktor i beregningen. Les mer om den nye beregningsmetoden for ladbare hybrider

CO2-avgiften

CO2-avgiften er en miljøavgift. Som hovedregel bruker Skatteetaten kjøretøyets CO2-utslipp når vi beregner engangsavgiften.

Ved godkjenning av bruktimporterte kjøretøy vil Statens vegvesen registrere både sylindervolum og CO2-utslipp hvis informasjonen er tilgjengelig. Hvis Statens vegvesen har registrert CO2-utslipp, skal dette benyttes ved beregning av avgiftene.

Fra 15. april 2018 brukes også amerikanske og kanadiske CO2-verdier i beregningen av engangsavgiften

Statens vegvesen registrerer nå amerikanske og kanadiske kjøretøy med tekniske data som er målt av EPA (United States Environmental Protection Agency) og NRCan (Natural Resources Canada). Hvis EPA- eller NRCan-baserte CO2-utslipp fremgår i motorvognregisteret, vil dette benyttes fremfor slagvolum når engangsavgiften beregnes.

Biler

Ved beregning av engangsavgiften for biler benyttes slagvolum dersom CO2-utslipp ikke er registert i motorvognregisteret.

Motorsykler

Ved beregning av engangsavgift for motorsykler:

 • Motorsykler med registrert utslippsinformasjon beregnes på grunnlag av
  • CO2-utslipp
  • slagvolum
 • Motorsykler uten registrert utslippsinformasjon beregnes på grunnlag av
  • motoreffekt
  • slagvolum
  • stykkavgift

Når avgiften fastsettes forholder Skatteetaten seg til de dataene som er registrert i motorvognregisteret.

Fra og med 1. januar 2019 vil motorsykler med og uten oppgitt CO2, få beregnet avgift for slagvolum etter ulike satser.

NOx-avgiften

NOx-avgiften er en miljøavgift for utslipp av nitrogenoksider (NOx). Utslippene bidrar til luftveissykdommer, dannelse av ozon nær bakken og sur nedbør.

Nye biler

Du finner opplysninger om NOx-utslipp i nybilvelgeren til Statens vegvesen.

Bruktbiler

Kjøretøyet må godkjennes hos Statens vegvesen. Da blir NOx-utslippet på kjøretøyet registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er disse NOx-dataene Skatteetaten bruker når vi beregner engangsavgiften. For kjøretøy som mangler NOx-data i Autosys, bruker vi stipulert NOx-utslipp som vist i tabellen under.

Førstegangsregistrering i utlandet Stipulert avgiftsgrunnlag (mg/km)
  Bensin Diesel
01.01.2016 eller senere (tilsv. Euro 6) 60 80
01.01.2011- 31.12.2015(tilsvarer Euro 5) 60 180
01.01.2006 – 31.12.2010 (tilsvarer Euro 4) 80 250
31.12.2005 eller tidligere (tilsvarer Euro 3 og eldre) 150 500