Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Apostille og legalisering

Offentlige dokumenter og attester må ofte brukes i utlandet. Men før et dokument kan brukes i et annet land enn det som utstedte det, må som regel dokumentets opprinnelse godkjennes.

Apostillestempel

Et apostillestempel bekrefter at en offentlig funksjonærs underskrift på et dokument er ekte, og at vedkommende faktisk har den myndighet og stilling som er angitt i dokumentet. Stempelet bekrefter imidlertid ikke at innholdet i dokumentet er riktig. 

Det er Haag-konvensjonen av 1961 som gjør denne stempelordningen mulig. I oversikten over hvilke land som har sluttet seg til konvensjonen, finner du under kolonnene "Auth." kontaktinformasjon til myndighetene som er autoriserte til å påføre apostillestempel.

Norske dokumenter som skal brukes i land som har sluttet seg til Haag-konvensjonen, kan få apostillestempel av fylkesmannen.


Legalisering

En legalisering bekrefter at en offentlig funksjonærs underskrift på et dokument er ekte, og at vedkommende faktisk har den myndighet og stilling som er angitt i dokumentet. Legaliseringen bekrefter imidlertid ikke at innholdet i dokumentet er riktig. 

Dokumenter og attester fra land som ikke har tilsluttet seg til Haag-konvensjonen av 1961, må legaliseres i det landet de er utstedt i. Kontakt utenriksmyndigheten i det aktuelle landet.

Norske dokumenter som skal brukes i land som ikke har tilsluttet seg Haag-konvesjonen, legaliseres av Utenriksdepartementet.