Viktig å vite når du bestiller attestar eller utskrifter

Dei aller fleste attestane må du logga inn i Altinn for å bestille.

Bestill berre dei attestane som er heilt nødvendige

For tida har vi avgrensa moglegheit til å skrive ut attestar som krev stempel og signatur. Vi ber deg derfor om å berre bestille attestar dersom det er heilt nødvendig.

Ver merksam på at behandlingstida er lengre enn oppgitt.

Attestane blir sende til din folkeregistrerte adresse eller til Altinn. Du får ikkje tilsendt attestar på e-post eller utlevert på skattekontoret.

Behandlingstida er 3 dagar etter mottatt bestilling for dei fleste attestar. Unntaket er bustadstadfesting som har 3-4 vekers behandlingstid. I tillegg kjem postgang.

Når du skal bestille pass

Du treng ikkje fødselsattest for å bestille pass til barn og unge. Sjå nettsidene til politiet om pass til barn og ungdom.

Utskrifter vert utskrive med og uten stempel og signatur

Følgjande utskrifter vert utskrive uten stempel og signatur. 

  • Melding om registrert flytting
  • Innvandringskvittering
  • Stadfesting av tildelt d-nummer
  • Stadfesting av registrert foreldreansvar
  • Stadfesting på navnendring
  • Stadfesting på fødsels- og namneval (blir send automatisk til din innboks i Altinn eller per post til din folkeregistrerte adresse, når namneval er registrerte)

Bruke attesten i utlandet

Dersom attesten skal brukast i utland må du sjølv senda attesten til Statsforvalteren for påføring av apostille eller til . Utanriksdepartementet for legalisering. Meir informasjon om apostille og legalisering.