Viktig å vite når du bestiller attestar eller utskrifter

På grunn av korona-situasjonen har vi begrenset mulighet til å utstede attester som krever stempel og signatur

Bestill derfor attesten kun om det er strengt nødvendig. Vi kan dessverre ikke si hvor lang tid det tar før du mottar attesten.

Attesten vert sendt i posten til di folkeregistrerte adresse.

  • Du får ikkje attestar sendt via e-post.
  • Du får ikkje levert ut attestar over skranke på skattekontoret

Behandlingstida er 3 dager etter motteken bestilling. I tillegg kjem postgang.

Bestille pass

Du treng ikkje fødselsattest for å bestille pass til barn og unge.

Sjå nettsidene til politiet for huskeliste ved søknad om pass til barn og unge.

Utskrifter vert utskrive med og uten stempel og signatur

Følgjande fire utskrifter vert utskrive uten stempel og signatur. 

  • Melding om registrert flytting
  • Innvandringskvittering
  • Stadfesting av tildelt d-nummer
  • Stadfesting av registrert foreldreansvar

Øvrige utskrifter vert utskrive med stempel og signatur.

Bruke attesten i utlandet

Om du skal bruke attesten i utlandet, må du sende den til Fylkesmannen for påføring av apostillestempel eller Utenriksdepartementet for legalisering, og du må opplyse om i kva land du skal bruke den. Meir informasjon om apostille og legalisering.