Viktig å vite når du bestiller attestar eller utskrifter

For dei fleste attestane må du logga inn i Altinn for å bestille:

  • Bestiller du for andre, til dømes dine barn, kan du skriva ei beskjed i feltet "Fritekst eller kommentar" om kven det gjeld og kva du skal bruka attesten til.
  • I same felt kan du og skriva om du treng attesten på engelsk eller flerspråkleg utgåve, om den finst på fleire språk.

Attesten vert sendt i posten til di folkeregistrerte adresse.

  • Du får ikkje attestar sendt via e-post.
  • Du får ikkje levert ut attestar over skranke på skattekontoret

Behandlingstida er 3 dager etter motteken bestilling. I tillegg kjem postgang.

Bestille pass

Du treng ikkje fødselsattest for å bestille pass til barn og unge.

Sjå nettsidene til politiet for huskeliste ved søknad om pass til barn og unge.

Utskrifter vert utskrive med og uten stempel og signatur

Følgjande fire utskrifter vert utskrive uten stempel og signatur. 

  • Melding om registrert flytting
  • Innvandringskvittering
  • Stadfesting av tildelt d-nummer
  • Stadfesting av registrert foreldreansvar

Øvrige utskrifter vert utskrive med stempel og signatur.

Bruke attesten i utlandet

Hvis attesten skal brukes i utlandet, må den ha stempel og signatur. Du må da sende den til Fylkesmannen for påføring av apostille, og du må oppgi i hvilket land den skal brukes.

Om du skal bruke attesten i utlandet, må du sende den til Fylkesmannen for påføring av apostillestempel, og du må opplyse om i kva land du skal bruke den. Meir informasjon om apostille og legalisering.