Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Bostedsbekreftelse etter skatteavtale

En bostedsbekreftelse etter en skatteavtale (Certificate of Residence) er en bekreftelse på at du er skattlagt i Norge som bosatt her.

Trenger du en bekreftelse på at du er bosatt i Norge etter skatteavtalen med et annet land, må du enten sende en forespørsel på:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO


Forespørselen skal inneholde:

  • Navn og fødselsdato
  • Organisasjonsnummer (for selskap)
  • Hvilket land bekreftelsen skal brukes i
  • Hvilket inntektsår/inntektsperiode den skal gjelde for
  • Kontaktinformasjon - e-postadresse og/eller telefon
  • Hva bekreftelsen skal brukes til

Dersom det er behov for apostille må du kontakte fylkesmannen for å ordne dette.

Trenger du en bekreftelse på at du er skattemessig bosatt i Norge etter norsk internrett, må du kontakte oss her.

Viktig å vite når du bestiller bostedsbekreftelse

Attesten blir sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

  • Du får ikke attester sendt via e-post.
  • Du får ikke utlevert attester over skranke på skattekontoret

Behandlingstiden for bostedsbekreftelse er 5-6 uker etter mottatt bestilling. I tillegg kommer postgang.

Hvis attesten skal brukes i utlandet, må du sende den til Fylkesmannen for påføring av apostille, og du må oppgi i hvilket land den skal brukes. Les mer om apostille og legalisering.