Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Bekreftelse på navneendring

Denne trenger du ikke bestille – den sendes ut automatisk etter at du har endret navn. Trenger du en kopi, kan du bestille her.

Du kan se dine opplysninger i Folkeregisteret på Min side.

Viktig å vite når du bestiller attester

Behandlingstiden er 3 dager etter mottatt bestilling. Den blir sendt til din meldingsboks i Altinn.

Attest til bruk i utlandet eller til utenlandske ambassader

Hvis du skal bruke attesten i utlandet eller gi den til en utenlandsk ambassade i Norge, trenger du attesten på papir. Kryss av for at attesten skal brukes i utlandet når du bestiller attesten. Da får du den sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

I tillegg til behandlingstiden kommer postgang.

Du må selv sende attesten til Statsforvalteren for apostille eller til Utenriksdepartementet for legalisering hvis den skal brukes i utlandet. Husk da å oppgi i hvilket land attesten skal brukes. Attester som skal brukes i nordiske land behøver ikke apostille eller legalisering. Les mer om apostille og legalisering.

Noen utskrifter kommer uten stempel og signatur.