Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Vigselsattest

Alle som gifter seg mottar en bekreftelse fra Skatteetaten etter at giftemålet er registrert hos oss. Trenger du en vigselsattest på papir eller du ønsker en kopi, kan du bestille her.

Bestill kun de attestene som er strengt nødvendige

Vi har for tiden begrenset mulighet til å utstede attester som krever stempel og signatur, og ber deg derfor kun bestille attester om det er strengt nødvendig.

Vær oppmerksom på at behandlingstiden vil være lengre enn oppgitt.

Bekreftelse på inngått ekteskap sendes til din innboks i Altinn. Dersom du ikke er digital bruker, eller ikke er bosatt i Norge, men har giftet deg etter norsk rett, vil du motta en bekreftelse på vigsel til din folkeregistrerte adresse. Normalt tar dette 3 virkedager, postgang kommer i tillegg.

Vigselsattest er et historisk dokument som viser navn på ektefelle, tidspunkt og sted for vielsen, hvem som har viet ekteparet samt eventuelt nytt etternavn og/eller mellomnavn.

Du kan bare bestille kopi her dersom det var Folkeregisteret som sjekket om dere oppfylte vilkårene for å inngå ekteskap. Ble ekteskapet inngått før 1.oktober 2004, var det ikke Folkeregisteret som sjekket dette, og du må kontakte vigsler for å få kopi av vigselsattest. 

Trenger du å dokumentere sivilstanden din, at du er ugift, gift, separert, skilt, enke, enkemann, så må du bestille en utskrift av registrerte opplysninger i stedet.

Når ekteskap er inngått i utlandet etter utenlandsk rett, er vigsler rette kontaktperson. Dette er attester vi ikke kan skrive ut. Folkeregisteret kan bare utstede kopi dersom ekteskap ble inngått etter norsk rett

Du kan se dine opplysninger i Folkeregisteret på Min side.

Viktig å vite når du bestiller attester

Attesten blir sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

  • Du får ikke attester sendt via e-post.
  • Du får ikke utlevert attester over skranke på skattekontoret

Behandlingstiden er 3 dager etter mottatt bestilling. I tillegg kommer postgang.

Noen utskrifter kommer uten stempel og signatur. 

Attest til bruk i utlandet

Hvis du skal bruke attesten i utlandet, må du selv sende attesten til Statsforvalteren for apostille eller til Utenriksdepartementet for legalisering. Husk å oppgi i hvilket land attesten skal brukes. Attester som skal brukes i nordiske land behøver ikke apostille eller legalisering. Les mer om apostille og legalisering.