Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Vigselsattest

En vigselsattest dokumenterer at du er gift og hvem du er gift med. Den inneholder også opplysninger om sted og dato for vielsen.

De får stadfestinga automatisk

Alle som giftar seg i Noreg eller etter norsk rett i utlandet får automatisk ei stadfesting på vigselen etter at han er registrert hos oss. Stadfestinga blir sendt til innboksen din i Altinn, viss du er digital brukar. Er du ikkje digital brukar eller ikkje busett i Noreg, sender vi stadfestinga til den folkeregistrerte adressa di. Normalt tar dette tre arbeidsdagar, postgang kjem i tillegg.

Sjå opplysningane dine

Viss du vil sjå kva for opplysningar vi har registrert om deg og barn som du har foreldreansvar for, kan du logge deg inn på Mi side

Bestill vigselattest

Dersom ekteskapet vart inngått før 1. oktober 2004, eller du har gifta deg i utlandet etter utanlandsk rett, må du kontakte vigslar direkte for å få kopi av vigselattesten.

Bestill berre dei attestane som er heilt nødvendige

For tida har vi avgrensa moglegheit til å skrive ut attestar som krev stempel og signatur. Vi ber deg derfor om å berre bestille attestar dersom det er heilt nødvendig.

Ver merksam på at behandlingstida er lengre enn oppgitt.

Slik mottar du attesten

Vigselsattesten kommer på papir med stempel og signatur. Attesten sendes til din folkeregistrerte adresse. Du kan forvente at det tar inntil to uker pluss postgang før du får attesten.

Du kan bestille vigselattest for

  • deg sjølv
  • ein person du er oppnemnt som verje for
  • ein klient du som advokat er prosessfullmektig for

  • fødselsdato
  • fødselsnummer
  • namna du og ektefellen din hadde då de gifta dykk
  • dato for vigselen
  • vigselsmyndigheit
  • vigselstad

Vigselattesten blir utlevert i norsk eller fleirspråkleg utgåve. Fleirspråkleg vigselattest kjem på språka engelsk, fransk, norsk, spansk, tysk og italiensk.

Dersom du skal bruke attesten i utlandet, må du sjølv sende attesten til Statsforvaltaren for apostille eller til Utanriksdepartementet for legalisering. Hugs å oppgi kva land attesten skal brukast i. Attestar som skal brukast i nordiske land treng ikkje apostille eller legalisering.

Les meir om apostille og legalisering.