Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema RF-1402

Melding om flytting fra Norge

Skal du flytte fra Norge til et land utenfor Norden, må du melde fra til Skatteetaten her hjemme. Skal du flytte til et nordisk land, skal flyttingen kun meldes i det landet du flytter til.

Skriv ut, fyll ut og send inn:

Meld flytting frå Noreg
Viktig informasjon

Du skal ikkje melde flytting frå Noreg dersom

  • du allereie har registrert flytting til utlandet
  • du har d-nummer (som utanlandsk statsborgar)

Dersom du har fått ny adresse i utlandet, skal du i staden melde om endring av postadresse.

Flytting fra Norge til nordiske land

Flytting fra Norge til et ikke-nordisk land

  • Du må melde flytting når du skal oppholde deg i utlandet i minst seks måneder. Skatteetaten avgjør om du skal registreres som utvandret i Folkeregisteret.
  • Last ned og fyll ut skjemaet flyttemelding til utlandet og send det til Skatteetaten, tidligst 14 dager før du reiser. Legg ved kopi av pass eller annen gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er ID-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde.
  • Du får et brev når flyttemeldingen er behandlet. Brevet sendes til den nye adressen din i utlandet.

Hvis du senere får ny adresse i utlandet, må du selv gi melding til Skatteetaten. Dette kan meldes elektronisk, eller du kan sende skjemaet RF-1454 Melding om ny eller endret postadresse.