Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Slik kobler du deg direkte til modernisert folkeregister

Skatteetatens ambisjon er at direkte påkobling til Folkeregisteret skal være enkel og selvbetjent.

Teknisk informasjon om direkte påkobling finnes på Skatteetatens side for datasamarbeid (Github).

Etter at virksomheten har fått godkjent sin søknad om tilgang til Folkeregisteret, er det to alternativer for å få koble seg direkte til løsningen:

Dersom din virksomheten ønsker å bruke den moderniserte oppslagsløsningen på nett og vil gi utvalgte ansatte tilgang til oppslagstjenesten, kan dette gjøres gjennom å delegere rettigheter til enkeltbrukere (personer i virksomheten) i Altinn.

Brukerne som får denne tilgangen vil få en melding fra Altinn om at det har blitt delegert en rettighet og kan deretter autentisere seg gjennom ID-porten og logge seg på Folkeregisterets oppslagsløsning for virksomheter.

Nettjenesten vil være tilgjengelig fra 4. kvartal 2020.

 

Dersom din virksomhet velger å benytte en maskin-til-maskin-tilkobling (API) for å få tilgang til Folkeregisteret, er det Digitaliseringsdirektoratet (Digdir, tidligere Difi) som autentiserer tilgang ved at din virksomhet kobler seg opp via Maskinporten.

Når Skatteetaten har innvilget søknad om tilgang, sendes informasjonen til Maskinporten. Virksomheter får tilgang til Maskinporten gjennom å henvende seg til Digdir/Maskinporten.

Når virksomheten har tilgang til Maskinporten og har fått tilgang til Folkeregisteret, ber fagsystemet Maskinporten om å få et bevis om at det har tilgang til Folkeregisteret (tilgangstoken), som sendes sammen med forespørselen om data til Folkeregisteret.

Tjenesten vil være tilgjengelig fra 3. kvartal 2020.