Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Plan for tilbud om påkobling til nytt folkeregister

I 2020 vil Skatteetaten åpne for påkobling til det nye Folkeregisteret. 

Skatteetaten legger opp til en puljevis åpning av nye Folkeregisteret. Nedenfor kan du lese om planen for å tilby påkobling til nye Folkeregisteret.

Viktig informasjon

Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer i planene for påkobling til det moderniserte Folkeregisteret.

2018 – Prioriterte konsumenter

Allerede fra tidlig i 2018 åpnet Skatteetaten for at en utvalgt gruppe prioriterte konsumenter kunne koble seg på det nye Folkeregisteret.

2019 – Høst og vinter: Utvalgte pilotkonsumenter

Høsten 2019 har Skatteetaten invitert utvalgte brukere til å teste og pilotere nye tjenester og rettighetspakker i det nye Folkeregisteret.

2020 – Første kvartal: Etablerte segmentansvarlige

I første kvartal 2020 kan etablerte segmentansvarlige starte arbeidet med å koble seg på modernisert folkeregister. Å være segmentansvarlig betyr at man har ansvar for, og mandat til å representere en gruppe brukere med sammenfallende behov mot Folkeregisteret. 

2020 – Andre kvartal: Systemleverandører

I andre kvartal vil systemleverandører som henter opplysninger på vegne av kunder kunne begynne arbeidet med å koble seg på og starte testing av nytt folkeregister.

2020 – Tredje kvartal: Alle konsumenter

I tredje kvartal 2020 planlegger Skatteetaten å åpne nytt Folkeregister for alle konsumenter. Det vil komme mer informasjon om en konkret dato for dette.

2020 – Fjerde kvartal: Stabilisering og organisasjon

I siste kvartal vil Skatteetaten jobbe med å stabiliseres løsningen og forvaltningsorganisasjonen for det moderniserte Folkeregisteret.

2021 og utover

Fra 1. januar 2021, når moderniseringsprosjektet er ferdig, vil Skatteetatens forvaltningsorganisasjon for Folkeregisteret ha ansvar for videre forvaltning og utvikling av Folkeregisteret.

Informasjon til helsevirksomheter om e-helses folkeregisterløsning

Alle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal benytte ny persontjeneste hos Norsk Helsenett for oppslag i Folkeregisteret.