Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Søk tilgang til modernisert folkeregister

Skatteetaten er i ferd med å utvikle en selvbetjent tjeneste for å søke om tilgang til folkeregisteropplysninger.

Alle virksomheter som ønsker å koble seg til det moderniserte Folkeregisteret, må søke tilgang.

Dette skjer etter at søknaden er innvilget

Dersom virksomheten får innvilget søknad om tilgang til Folkeregisteret vil det være mulig å hente opplysninger ut opplysninger fra Folkeregisteret.

Andre påkoblingsmuligheter

Se andre måter for å koble deg opp og benytte tjenestene

Teknisk infromasjon

Teknisk informasjon om tilgang og påkobling finner du på Skatteetatens side for API-dokumentasjon (Github).