Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Test i modernisert Folkeregister

For konsumenter og produsenter som skal teste mot det moderniserte Folkeregisteret, er det etablert testmiljøer som utelukkende benytter syntetiske data.

Som en del av moderniseringen av Folkeregisteret, lanserer Skatteetaten også et syntetisk folkeregister i et eget testmiljø. Alle virksomheter som skal koble seg på det moderniserte registeret får tilgang til test-dataene og testmiljøet.

Tilgang på opplysninger og tjenester i testmiljøet

Testmiljøet dekker alle tjenester som Folkeregisteret vil tilby.

Brukere får de samme tilgangene i testmiljøet som i selve registeret. For eksempel vil en offentlig virksomhet som har egen hjemmel til å motta taushetsbelagte opplysninger på hendelsesliste, også kunne benytte hendelsesliste for å hente syntetisk test-data.

På samme måte vil virksomheter som kun kan hente ikke-taushetsbelagte opplysninger gjennom entydig søk kun få tilgang til ikke-taushetsbelagte opplysninger i testmiljøet.

Søkeløsning

Konsumenter som skal teste mot det moderniserte Folkeregisteret kan bruke vår søkeløsning til å søke på ulike egenskaper ved testpersonene, slik at de kan sikre at de får de testpersonene de trenger, for eksempel alder, kjønn, sivilstand og lignende.

Testpersoner

Testbefolkningen vil bestå av konstruerte data som ikke har rot i virkeligheten. Testpersoner vil være navngitt med adjektiv og substantiv som for eksempel «Vakker blomst». Testpersoner bor på ekte gateadresser, med reelle postnummer og kommunenummer.

Hendelser i testmiljøet 

Det syntetiske Folkeregisteret vil simulere de samme hendelsene som i det faktiske Folkeregisteret, men alle hendelsene er syntetiske.