Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Gi eller få tilgang til skatteforhold

Her får du vite hvordan du går frem for å gi andre tilgang til dine skatteforhold. Du finner også informasjon om hvordan du kan få tilgang til andres skatteforhold.