Om skattemeldingen

Dersom du har hatt arbeidsinntekt i året som var, får du tilsendt skattemeldinga i mars/april. Viss du ikkje har fått ho innan midten av april, må du kontakte oss.

Sjekk at tallene stemmer i skattemeldingen. Kanskje du får igjen penger på skatten.

Hugs alltid å kontrollere tala i skattemeldinga. Dersom alt stemmer og du ikkje gjer endringar, treng du ikkje å sende inn. Viss du har endringar, loggar du deg inn og gjer dei naudsynte endringane direkte i skattemeldinga.

Saman med skattemeldinga di får du ei førebels skatteutrekning. Dersom du finn ut at du har betalt for lite skatt, kan du betale eit tilleggsforskot innan 31. mai året etter arbeidsåret. Då slepp du restskatt og renter.