Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Bekreftelse på skattemessig bosted for privatpersoner og enkeltpersonforetak (ENK)

En bekreftelse på skattemessig bosted (Certificate of Residence) kan bekrefte bosted etter enten norsk internrett eller en skatteavtale med det aktuelle landet.

I enkelte tilfeller trenger du en bekreftelse på skattemessig bosted for å unngå dobbeltbeskatning. Det kan for eksempel være i forbindelse med at du har dobbelt bosted, fakturerer, får utbytte, får royalties, arbeider i utlandet eller andre ting.

Er du usikker på om du trenger en bostedsbekreftelse etter enten internrett eller skatteavtale, kan du kontakte de som har bedt deg om å skaffe bekreftelsen. 

Viss du har fått eitt skjema frå utanlandske myndigheiter som treng sertifisering av oss, må du fylle det ut og sende det i original pr. post til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Viktig informasjon

Viss det er ei stadfesting på bustad i Noreg du treng, må du bestille ein bustadsattest i staden for. Ein bustadsattest dokumenterer at du bur i Noreg, kor lenge du har boud der og kva for kommune du bur i.

Viktig å vite når du bestiller stadfesting av bustad

Attesten blir send i posten til den folkeregistrerte adressa di. Du får ikkje attestar over skranken på skattekontoret

Behandlingstida for stadfesting på bustad er 4–6 veker etter mottatt bestilling. Postgang kjem i tillegg.

Viss du treng apostille på stadfestinga, må du kontakte Statsforvaltaren for å ordne dette. Les meir om apostille og legalisering.

Viss du ikkje kan logge inn, kan du sende ein førespurnad

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo


F
ørespurnaden må innehalde:

  • namn og fødselsdato
  • organisasjonsnummer viss stadfestinga også skal gjelde enkeltpersonføretak
  • kontaktinformasjon – e-postadresse og/eller telefonnummer
  • kva land du skal bruke stadfestinga i
  • kva inntektsår eller inntektsperiode stadfestinga skal gjelde for
  • kva du skal bruke stadfestinga til
  • stadfesting på at du var busett i Noreg heile føregåande år og ikkje har planar om å flytte ut av Noreg i år