Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Frikort eller skattekort

Frå det året du fyller 13 år, skal du ha skattekort eller frikort viss du tener eigne pengar som ikkje blir rekna som «skattefrie småjobbar».

Frikort

Eit frikort er eit skattekort som viser at arbeidsgivar ikkje skal trekkje skatt. Du kan ha frikort viss du tener 60 000 kroner eller mindre i løpet av året. Det inkluderer all skattepliktig lønn, sjukepengar og feriepengar. Både feriepengar du tente opp i fjor og som blir utbetalt i år, og feriepengar du får utbetalt viss du sluttar i jobben i år, inngår i frikortbeløpet på 60 000 kroner. 

Frå og med det året du fyller 13 år får du automatisk tildelt frikort dersom du tente mindre enn kr 60 000 året før.

Du må vere elektronisk brukar for å kunne:

  • bestille eller sjekke om du har frikort
  • fordele frikortbeløpet mellom fleire arbeidsgivarar
  • få varsel frå oss på SMS eller e-post
Logg inn for å sjekke om du har fått frikort.

Viss du ikkje har fått frikort og skal tene mindre enn 60 000 kroner

Vi sender deg ein SMS eller e-post når frikortet er klart til bruk. For at vi skal kunne gi deg beskjed, må du vere elektronisk brukar.

Skattekort

Eit skattekort viser kor mykje skatt arbeidsgivaren din skal trekkje før lønna blir utbetalt til deg.

Viss du har fått frikort og skal tene meir enn 60 000 kroner

Beløpet du allereie har tent utan å skatte av, blir tatt med i grunnlaget for utrekning av nytt skattekort. Den samla skatten du betaler vil vere den same, uansett om du først har hatt frikort eller ikkje. Dersom du ikkje bestiller nytt skattekort, må arbeidsgivar trekkje 50 prosent skatt av inntekta du tener over frikortgrensa. Det du eventuelt har betalt inn for mykje i skatt, får du tilbake året etter.

Ta vare på lønnsslippen – den er kvittering for betalt skatt

Kvar gong du får lønn, skal arbeidsgivaren gi deg ein lønnsslipp. Denne skal vise kor mykje du har tent og kor mykje som eventuelt er trekt frå i skatt. Lønnsslippen er ei kvittering på skatten du har betalt – ta vare på han.

Skattefrie småjobbar

Dersom du treng hjelp til småjobbar i heimen, til dømes hagearbeid, snømoking, reinhald og anna arbeid på huset, kan noko av dette vere skattefritt. Les meir om skattereglane for småjobbar.