Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Tallene i skattekortet

I desember hvert år får du nytt skattekort som viser hvilke inntekter, utgifter, formue og gjeld vi tror du vil ha det kommende året

Tallene i skattekortet er vår beregning av dine inntekter og hva du skal betale i skatt, for det kommende året. 

Hvor henter vi tallene

Når vi beregner inntekten i skattekortet for 2020 bruker vi opplysninger fra din arbeidsgiver for oktober 2019 (x 12), eller opplysninger fra november 2018 til oktober 2019 (se eksempel under). I tillegg kommer en prosentvis endring i lønnsinntekten som forutsatt i Nasjonalbudsjettet for 2020 (3,6 prosent). Vi bruker det som gir høyest inntekt av disse to alternativene. 

Noen kan likevel få for høy eller for lav inntekt som grunnlag for skattekortet. Du kan selv endre skattekortet dersom inntekten ikke stemmer. Vi lager et nytt skattekort som din arbeidsgiver henter ut.

Du kan også se hva arbeidsgiver eller pensjonsutbetaler har rapportert om deg.

Eksempel på utregning basert på oktoberlønn 2019:

Fastlønn    Kroner 40 000 x 12 = kroner   480 000
Overtid   kroner       7 000
Sum   kroner  487 000
     
Elektronisk kommunikasjon kroner 366 x 12 =  kroner       4 392*
Skattepliktig forsikring Kroner 100 x 12 = kroner       1 200*
Sum  

kroner        5 592

(* Disse videreføres uten oppjustering på 3,6%)

Beregnet årsinntekt lønn for 2020:

 ((kr 487 000 x 1,036) + kr 5 592)) = kr 510 124 (avrundet til kr 510 130).

Stemmer ikke tallene må du endre skattekortet. Logg deg inn og legg inn korrekte tall for inntekter og utgifter i det kommende året

Personfradraget er redusert for å finansiere NRK-lisensen

Personfradraget er lønnsjustert som normalt og deretter redusert for å finansiere omleggingen av NRK-finansieringen.

Du må sjekke tallene

Spesielt er det viktig at du sjekker dersom du eksempelvis har fått ny jobb og dermed mer lønn, kjøpt deg ny bolig og fått mer gjeld, eller andre hendelser som endrer enten inntektene, formuen, utgiftene eller gjelden din.

Har du blitt trukket for mye i skatt, vil du få penger igjen når skatteoppgjøret er klart. Har du blitt trukket for lite i skatt, må du betale en restskatt.