Viktig informasjon

Hjelpa på denne sida gjeld dei få som framleis leverer skattemeldinga i gammalt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldinga er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldinga er inndelt i tema. Ho har eigne hjelpesider. Sjå oversikta vår med hjelp til tema i skattemeldinga.

Finn post i skattemeldinga

Ei oversikt over alle postane du fann i skattemeldinga i gammalt format med nummererte postar.