Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

1.5 Opplysninger om personlige forhold

Postene under "1.5 Opplysninger om personlige forhold" gjelder for eksempel opplysninger om dine personlig forhold som mottatt arv/gave, utbetalt skattefrie spillegevinster, innskudd på boligsparingskonto for ungdom (BSU), ubenyttet godtgjørelsesfradrag på aksjeutbytte for tidligere år, ønsket målform og så videre.