Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

Innholdet på denne siden gjelder skattemeldingen du leverte i 2021. Vi oppdaterer nå innholdet slik at det gjelder skattemeldingen du skal levere våren 2022. All veiledning til skattemeldingen vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen. Du får også hjelp og veiledning inne i skattemeldingen din.

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

1.5 Opplysninger om personlige forhold

Postene under "1.5 Opplysninger om personlige forhold" gjelder for eksempel opplysninger om dine personlig forhold som mottatt arv/gave, utbetalt skattefrie spillegevinster, innskudd på boligsparingskonto for ungdom (BSU), ubenyttet godtgjørelsesfradrag på aksjeutbytte for tidligere år, ønsket målform og så videre.