Viktig informasjon

Hjelpa på denne sida gjeld dei få som framleis leverer skattemeldinga i gammalt format i Altinn. Det ser du ved at skattemeldinga er inndelt i nummererte poster.

Den nye skattemeldinga er inndelt i tema. Ho har eigne hjelpesider. Sjå oversikta vår med hjelp til tema i skattemeldinga.

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 1.5.2

1.5.2 Skattefrie spillegevinster

Hjelp til å fylle ut posten for deg som leverer skattemeldinga i Altinn. Gjeld for inntektsåret 2021

I denne posten fører du opp skattefrie spillegevinster eller gevinst fra tiltak arrangert av massemedia på 100 000 kroner eller mer. Skattefritaket for gevinster ved spill og konkurranser gjelder ikke når gevinsten regnes som betaling for arbeid eller virksomhet.

Gjeld posten meg?

Posten gjelder alle som har hatt skattefrie gevinster.

Gevinster fra følgende spill og trekninger er skattefrie:

  • spill arrangert av Norsk Tipping AS, for eksempel Lotto, Viking Lotto, Tipping og Oddsen.
  • totalisatorspill omfattet av totalisatorloven (Rikstoto).
  • utlodning etter lotteriloven, bl.a. Quicklotteri og bingospill.
  • pengespill og lotterier i et annet EØS-land som tilsvarer spill eller lotterier som lovlig tilbys i Norge, og som er underlagt offentlig tilsyn og kontroll i hjemlandet.
  • offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedier.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga i Altinn?

Gevinster som er på 100 000 kroner eller mer fører du i posten.

Er gevinsten skattepliktig fører du gevinsten i post 3.1.12 og utgifter direkte knyttet til den skattepliktige gevinsten kan du føre fradrag for i post 3.3.7. 

Dokumentasjonskrav:

Du treng ikkje sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon viss vi spør.

Hvis vi spør etter dokumentasjon, må du kunne dokumentere dine samlede skattefrie lotterigevinster på 100 000 kroner eller mer med bekreftelse fra den som har utlevert gevinsten.