Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 1.5.4

1.5.4 Ulønnet oppdrag for en organisasjon

Gjeld for inntektsåret 2019

I denne posten skal du føre opp godtgjørelse fra nær familie, mottatt for å utføre ulønnet oppdrag for en organisasjon, når samlet verdi er kr 100 000 eller mer. Dette er kun en opplysningspost. Arv og gaver er i utgangspunktet ikke skattepliktig inntekt for deg som mottaker.

Pengestøtte knyttet til oppdrag, fra andre enn nær familie, føres ikke her, men oppgis som lønn i post 2.1.1.

Gjeld posten meg?

Posten gjelder alle som har mottatt godtgjørelse fra nær familie for å utføre frivillig oppdrag for en organisasjon. Posten brukes bare når den samlede verdien overstiger kr 100 000 i løpet av året.

Har du arbeidet i ulønnet oppdrag for en organisasjon og mottatt økonomisk støtte fra andre enn nær familie, skal du føre samlet verdi av slike bidrag i post 2.1.1

Beløp oppgitt i posten vil ikke bli skattlagt, men er til informasjon for Skatteetaten om hvordan du får dekket ditt livsopphold.

Satsar og nøkkeltal

Plikten å gi opplysninger om gave gjelder når samlet verdi er minst 100 000 kroner.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Beløpet som kan føres i posten vil ikke fremgå av skatteoppgjøret. Dette er en ren informasjonspost. 

Dokumentasjonskrav:

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.