Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 2.1.8

2.1.8 Uføretrygd fra folketrygden

Gjeld for inntektsåret 2020

Denne posten viser hva du har fått i uføretrygd fra folketrygden. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn, så sjekk at alt er riktig.

Gjeld posten meg?

Posten gjelder alle som har mottatt uføretrygd fra folketrygden.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Posten er normalt utfylt med det du har mottatt i uføretrygd. Summen baserer seg på hva som har blitt rapportert inn fra NAV, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot skal stå i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra NAV.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte NAV slik at sammenstillingen og rapporteringen av uføretrygden blir riktig.

Dokumentasjonskrav:

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Dersom du endrer, sletter eller tilføyer informasjon om uføretrygd, må du kunne dokumentere dette med sammenstilling av inntektser, fradrag og skattetrekk fra NAV hvis vi spør.