Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Post 2.7.6

2.7.6 Inntekt fra annen næring (RF-1175 eller RF-1242)

Gjeld for inntektsåret 2019

I denne posten fører du opp beregnet næringsinntekt, oppgitt ved forenklet rapportering, næringsrapport skatt, skjema "RF-1175 Næringsoppgave 1", "RF-1167 Næringsoppgave 2" eller skjema "RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner".

Gjeld posten meg?

Posten gjelder alle som driver enkeltpersonsforetak innen kategorien "Annen næring" og som har et beregnet overskudd

Annen næring er all næring utenom skiferproduksjon i Nord-Troms eller Finnmark, skogbruk, jordbruk, gartneri, pelsdyr, og/eller fiske/fangst.

Posten gjelder også billedkunstnere som ikke er fullt regnskapspliktige og som har et beregnet overskudd i skjema RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Er du fritatt fra å levere næringsoppgave overføres positivt driftsresultat fra "Veiviser for driftsinntekter og driftskostnader" til denne posten i skattemeldingen.

I post 2.7.6 fører du summen av kategorien annen næring fra post 0402 kolonne E i skjema RF-1175 eller RF-1167. Når du leverer elektronisk vil summen i post 2.7.6 overføres automatisk fra RF-1175 eller RF-1167 skjema.

Fordele mellom ektefeller

Fordeles næringsinntekt mellom ektefeller, fører du som er hovedutøver summen av kategorien annen næring i post 0402 kolonne F i skjema RF-1175 eller RF-1167, til post 2.7.6. Hovedutøver er du som leverer næringsoppgaven i ditt navn.

Du som ikke er hovedutøver fører summen av kategorien annen næring i post 0402 kolonne G i skjema RF-1175 eller RF-1167, til post 2.7.6 i din skattemelding. Næringsinntekt skal som hovedregel fordeles ut fra arbeidsinnsats. Når du leverer elektronisk vil summen i post 2.7.6 overføres automatisk fra RF-1175 eller RF-1167 skjema.

I post 2.7.6 fører du summen fra post 2.90 i skjema RF-1242. Når du leverer elektronisk vil summen i post 2.7.6 overføres automatisk fra RF-1242 skjema.

Dokumentasjonskrav:

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.